02 április, 2022

A Fidesz gazdaságpolitikai csúsztatásai - 3_D összegzés

 

Gazdaságpolitikai meglátásaim, a közérthetőséget előtérbe helyezve, lehetőleg adatözön és szakzsargon nélkül – ezáltal, akár a szigorúan vett szakmaiság esetleges sérülése mellett is –, a lehető legrövidebben összefoglalva. (szint: ismeretterjesztő, típus: véleményező)

 

3. Sokszínűség

A) „kicsi én”

B) pénztáros Lőrinc

C) politikai sokszínűség

 

Összegzés

 

Láthattuk, hogy a sokszínűség jelentősége a gazdaságpolitika több szintjén érzékelhető:

A) párton belüli különféle hangok megjelenése/megengedettsége

B) gazdasági szereplők dominanciája a többiek rovására

C) különböző politikai erők és irányvonalak térnyerése, egymás melletti megférése, esetleg együttműködése

 

fotó: Andrew Crossley - https://www.pexels.com/hu-hu/foto/lepcsok-epiteszet-vilagitotorony-fedett-3879956/

A)

A legtöbb csoportosulás – legyen az sportklub, kvízcsapat, vagy akár egy politikai társulás – erősebbé, ellenállóbbá válik azáltal, ha tagjai több felől érkeznek, más-más szakma képviselői, esetleg részben különféle véleményen vannak (még akkor is, ha ezt az egységesség látszatának fenntartása érdekében kifelé nem kommunikálják).

 

Így egy politikai erőnél is komoly jelentősége lehet a társulat összességében vett széles látókörűségének, a különböző gondolatok megnyilvánulásának, egy esetleges kritikai hangnak – vagy mindezek elnyomásának. (lásd Ángyán József kérdéseinek párton belüli megválaszolatlanságát)

 

Ahogy az egyén szintjén hátrányos lehet saját külső közege véleményalkotásának ignorálása; úgy egy politikai erő számára is járhat hátránnyal (népszerűség- és/vagy szavazatvesztés) ha figyelmen kívül hagyja a társadalom egyes szegmenseinek többszöri segélykiáltását vagy akár saját párttagsága figyelmeztető jelzéseit.

 

fotó: Mike Chai - https://www.pexels.com/hu-hu/foto/varos-ut-emberek-utca-842339/

B)

A természettudományok által ismerjük, hogy egy rendszer annál erősebb, minél többkomponensű. Így a gazdasági rendszerek esetén is minimum elgondolkodtató, hogy elegendő-e a gazdaság minden szegmensének irányítását néhány nagyobb szereplő kezébe adni. Vagy legalább gazdasági ágazatonként célszerű lenne különböző szereplőket választani. Netán minden ágazatban számos szereplőnek lehetőséget biztosítani, teret engedve ezzel a piaci versenynek.

 

Utóbbi gondolatok érvényesülésének előnyei. Különfélék vagyunk, különböző szaktudással, így az egyes szakágakat eltérő hatékonysággal tudjuk kezelni; összességében pedig eredményesebben, mintha minden gazdasági szál ugyanazon pár szereplő kezében futna össze. Továbbá a hálózatelmélet alapjaiból ismert, hogy minél több csomópont és kapcsolati szál van, annál kisebb kockázattal jár egy-egy szereplő kiesése (csődje) a hálóból. (lásd chaebol rendszerek kockázata)

 

Mindezek mellett pedig ott van, a már középiskolai szinten ismert piaci verseny előnye, vagyis minél több szereplőnek hagyjuk magát kipróbálni, annál nagyobb lesz a verseny, a fennmaradó vállalkozások annál erősebbek, versenyképesebbek lesznek, ezáltal megállva helyüket a nemzetközi szintéren is, végső soron pedig magukkal húzva az egész nemzetgazdaságot. (lásd cseh minta)

 

fotó: pixabay - https://www.pexels.com/hu-hu/foto/alak-csapat-csapatmunka-eloadas-163064/

C)

Minden politikai csoportosulás más fókuszú, másra érzékeny (gazdaság, nemzetpolitika, környezetvédelem, stb.), így minél többüknek teret engedve több dologra lesz rálátás, több lehetőség észlelhető, illetve több fenyegetettség lesz elhárítható. Továbbá a sokszínű társadalom jóval nagyobb arányát lesz képes képviselni – ami nem hátrány, már csak abból a szempontból sem, hogy politikusaink erre (egész nemzetük szolgálatára) esküsznek fel.

 

Ismerjük a mondást, hogy minden szentnek magafelé hajlik a keze. Nem mindegy azonban, hogy mennyi „szentünk” van. Hisz minden politikai csoportosulás (a közös érdek előtérbe helyezését követően) a saját érdekszféráját segíti. Így minél többen vannak, annál nagyobb lesz a piaci verseny. (lásd Lemaradásunk története)

Továbbá az sem mindegy, hogy mennyire hajlanak magukfele azok a kezek. Minél szélesebb és változatosabb a politikai erőtér, annál nagyobb az összkontroll és annál kisebb a „kézhajlás”.

 

A sokszereplős politikai erőtér a folyamatos konfrontáció-egyeztetés-együttműködés révén magában hordozza a politikai vitakultúra fejlődését. Így utópisztikus jelleggel bízhatunk benne, hogy ez a magasabb szintű vitakultúra és együttműködési hatékonyság átszivárog majd a társadalomba is. Ezáltal szüntetve meg, de legalábbis csökkentve az utóbbi években annyi (mesterségesen előidézett) töréspont mentén kialakult társadalmi szembenállást.

 

fotó: pixabay - https://www.pexels.com/hu-hu/foto/baratsag-bizalom-csalad-csapat-461049/

+1

A világ számos területén hasznos a sokszínűség, kezdve a biológiai sokféleségtől (biodiverzitás), a sportcsapatok játékosainak különböző specializációján át, egészen a befektetések instrumentum tartalmának változatosságáig (diverzifikáció). Miért pont a politika terén utasítanánk el egy változatos összetételű, alapvető kérdésekben együtt dönteni tudó, mégis versengő képviseleti rendszert?

 

Mellesleg, az Európai Unió vezető (gazdaság)politikai hatalmában épp most formálódik egy – az 1950-es évek óta nem látott – hárompárti politikai kormánykoalíció. S ha a németeknek a saját remekül működő gazdaságuk mellett megfelelő egy ilyen felállás, talán nálunk is lehet előrevivő egy sokszínű politikai vezetés.

 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése